Jak se starat o váš diář Filofax

Všechny typy kůže:

Pokud je Váš diář kožený, naleznete na vnitřní straně desek diáře vyraženo „LEATHER“. Kůže je přírodní materiál a může vykazovat jemné rozdíly ve struktuře a tónování, jsou to její charakteristické znaky a dodávají jí unikátnost a krásu, tudíž by neměly být považovány za vadu. To platí i v případě barevných odlišností ručně dobarvovaných kůží.

Všechny typy textilií, umělá kůže:

Textilie, stejně jako jakýkoli přírodní materiál, může být citlivá na špínu a skvrny, jestliže není ošetřena s patřičnou péčí. Pro udržení původní krásy odstraňujte drobné skvrny vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nenamáčejte! V případě namočení textilie by mohlo dojít dokonce k obarvení jiných látek nebo čalounění.

Návod k použití:

Diář nesmí přijít do styku s mastnotou, chemikáliemi a tekutinami obecně. Diář nesmí být vystaven delšímu působení vlhkosti, nesmí na něj působit ostré a drsné předměty, nesmí být vystaven působení vysokých teplot, plamene a žhavých předmětů. Ošetřujte výhradně jemným, suchým a čistým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte čistící prostředky. Kroužkovou mechaniku otevírejte současným stlačením páček umístěných po obou stranách mechaniky. Zavírejte ručně, tlakem na rozevřená ramena k sobě, buď na obou koncích či ve středu mechaniky. Otevírání za kroužky způsobí poškození kroužkové mechaniky, jež se nedá opravit a klasifikuje se jako nesprávné používání. Případná reklamace je pak neoprávněná.